top of page

The Bookkeeper


Book shop in Pretoria East

Interview with Rachelle Cilliers - The Keeper of Books…

Recently moving in some stock onto the shelves of her new book store, she was called upon in the passing to explain what she is all about!

Wie is Rachelle?

’n “Afgetrede”, ’n vrou en ma met ’n BCom Rek Honeurs, ge-”artikel”, ge-“oudit”, ge-”finansieële” bestuur - opsigself ’n rekenmeester - dis van hier dan die naam: The Bookkeeper

When did this journey to get you here start for you?

Loving books since the age of 7, in fact she started reading since 1987, first paging through, then sounding the letters, then formulating the words, then forming sentences with those words, then forming stories with those sentences… then letting herself escape on the travels of this newly acquired freedom… The feeling of reading always made me feel I can get away from the here and now, it was like an inexpensive travel, that cost nothing really, minds-eye holidaying for free… I had been brooding on the idea to open a store the past 2-3 years, feeling that I need to make an emotional transition of combining the love of books I have, into a practical and physical application of the Old World Library Feel where feel, touch, smell, and emotion makes one part of that world that you are paging through

The Bookkeeper at Afro-Boer

Wat kan ons nou verwag van jou hierso?

Ek wil die ervaring van “boeke koop” hierso bied. Boeke is oral bekombaar, maar ek wil die herinnering wakker maak van boeke soek, en sien, en onthou…

The Bookkeeper wil iets meer bied, persoonlike diens, deel wees van ’n storie, iets wees vir elkeen op sy of haar reis…

Fase 1: begin ek basies nou met fiksie vir jonk en oud

Ons sal groei na opsies!

Die hele familie woeker om deel te wees van die oopmaak proses!

Ons mik om uit te brei na populêre temas, en aktuele “trends”

Ons sal programme begin aanbied…

Daar is ook die opsie van tweedehandse boeke inruil en uitruil - pre-loved books om van te deel…

Boekwinkel in Pretoria Oos

The Bookkeeper herhinner aan Shakespeare and Company in Parys, Europa se oudste boekwinkeltjie. Ek is nou maar een maal verlief op ’n storie, ’n tipiese “Hallmark Movie”!

Volg The Bookkeeper op Facebook vir nou - watch this space!

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

bottom of page